Forebygge overdose

Overdoser og overdosedødsfall er relativt sjeldne hendelser, men de skjer vanligvis som følge av godt kjente risikofaktorer knyttet til inntak og bruksform.

Alle overdoser kan forebygges, men det forutsetter kunnskap om disse risikofaktorene.

Risikoen for overdose vil variere fra bruker til bruker og fra situasjon til situasjon. Her kommer noen råd og tips om hvordan du med enkle grep kan hjelpe oss med å forebygge opioidoverdoser!

Injiserer du opioider?

  • Ved 3-8 dager uten heroin/opioider er toleransen nær null.
  • Risikoen reduseres ved flere mindre doser.
  • Røyking er tryggere enn sprøyte.
  • Det er mer risikabelt å blande forskjellige rusmidler.
  • Sørg for å ha nalokson nesespray tilgjengelig før du ruser deg.
  • Ikke injiser rusmidler alene. Nalokson kan ikke brukes på deg selv!
  • Finn mer informasjon om opioider og blanding av rusmidler på rusopplsyningen og RUStelefonen.

Får du forskrevet sterke smertestillende fra legen?

Du kan være i risikogruppen for overdose om du bruker sterke smertestillende. Derfor er det lurt å følge disse rådene:

  • Ikke drikk alkohol mens du går på sterke smertestillende.
  • Spør fastlegen din om resept på nalokson nesespray. Eller finn ditt nærmeste utdelingssted under "Utdelingssteder"-siden.
  • Informer dine nærmeste om hvordan man bruker nesesprayen.

I Folkehelseinstituttets statistikk for 2018 var det smertestillende ("andre opioider" som morfin, kodein og oxycodon) som forårsaket flest overdosedødsfall i Norge. Disse legemidlene stod for 28 % av dødsfallene.

Bruker du rusmidler av og til?

Selv om man ikke bruker opioider eller andre rusmidler daglig kan man være i forgiftningsfare. Husk at toleransen din ikke rekker å stabilisere seg når du bruker opioider sporadisk. Vær svært forsiktig med dosering.

Dersom du har amfetamin som foretrukket middel vil det innebære stor overdosefare å bruke opioider for "å lande". Dette er en ganske vanlig måte å bruke opioider på og i en nylig kartlegging fant Folkehelseinstituttet at amfetaminbrukere var overrepresentert i overdosedødsfallsstatistikken.

Er du pårørende?

Det er tøft å være pårørende til mennesker som bruker rusmidler eller går på sterke smertestillende. Rus har ødelagt mange relasjoner og det er ikke noe rett eller galt når det kommer til hvordan man velger å håndtere det.

Nalokson nesespray deles ut gratis flere steder i landet eller fås gjennom fastlege. Du velger naturligvis helt selv om du ønsker å lære mer om hvordan man kan gi nalokson til personer som har tatt overdose. Husk uansett at det ikke er farlig eller galt å gi noen en dose nalokson.

Du kan finne råd og støtte fra andre pårørende på sidene til ivareta.

Er du en profesjonell hjelper?

Ønsker du å ta vårt e-læringskurs på nett om nalokson?

Vi har utviklet et nettskjema for prosjektet som skal fylles inn av våre samarbeidspartnere hver gang det deles ut nalokson nesespray. Les mer om registrering av sprayer

Naloksonprosjektet samarbeider med aktører med ulik bakgrunn og fra ulike yrkesgrupper. Er du i en situasjon, enten privat eller profesjonelt, der du erfarer overdoser i din tilværelse og ønsker og ser behovet av nalokson nesespray? Ta kontakt på post@nalokson.uio.no.