Om Prosjektet

Bakgrunn for utdeling av nalokson

Naloksonprosjektet startet som en del av Nasjonal overdosestrategi (2014 - 2017) som ble lansert av Regjeringen og Helseminister Bent Høie i 2014. Prosjektet er videreført i Nasjonal overdosestrategi (2019 - 2022).

Dette forskningsprosjektet ser på om nalokson kan ha en overdosereduserende effekt, gjennom opplæring i bruk av og utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioidoverdoser. 

SERAF-prosjektet har to komponenter; den ene består i selve utdeling- og opplæringsdelen som gjennomføres i samarbeid med landets kommuner, fengsler og andre relevante aktører som ønsker å ta del i arbeidet om å forebygge og redusere overdoser. Den andre delen av prosjektet er en forsknings- og analysedel der effekten av utdelingen og opplæringen evalueres og monitoreres, for å få kunnskap om nytten av tiltaket.

Du kan lese siste nytt om forskning og finne publiserte forskningsartikler på SERAF sine sider.

Bli med i prosjektet? 

Ta kontakt med oss på e-post for å høre hvordan din kommune eller institusjon kan bli med i prosjektet. Målet i nasjonal overdosestrategi er at nalokson nesespray skal være tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. 

Publisert 6. des. 2019 15:49 - Sist endret 9. mars 2020 15:36