Etablering og implementering av naloksonutdeling

I tråd med Nasjonal overdosestrategi (2019-2022) skal nalokson nesespray være tilgjengelig i alle kommuner med injeksjonsproblematikk. 

Å monitorere og å følge opp alle deltakerkommunene krever mer ressurser etter hvert som utvidelsene finner sted. Naloksonprosjektet har derfor utviklet et e-helseprogram som skal hjelpe nettopp din kommune med å etablere og implementere tilbud om nalokson nesespray til mennesker med overdose- og forgiftningsrisiko.

Følg denne enkle oppskriften for å etablere, implementere og inkorporere utdeling av nalokson i din kommune: 

1. Forankring og kompetansekrav

- Forankre konseptet i tiltaket ditt. Husk at utdeling av nalokson dreier seg om kompetanseheving både for personal og brukere. Det er svært viktig at utdelingen av nalokson følger Naloksonprosjektets utviklede rutiner.

- Alle ansatte som skal dele ut nalokson må ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om overdoseforebygging og nalokson. Denne kompetansen skal komme målgruppene til gode. For å bli en sertifisert naloksonutdeler, en naloksonninja, MÅ man ha gjennomført Naloksonkurset.

- Sørg for å etablere én overordnet naloksonninja, en med et overordnet ansvar for å etablere gode rutiner. Denne skal være kontaktpunktet til prosjektet sentralt og ha oversikt over samarbeidspartnere, aktuelle aktører og lagerbeholdning.

- Alle brukere som får sprayen skal ha fått tilfredsstillende opplæring. Et kurs på 4-10 minutter som minimum inneholder kunnskap om naloksonens begrensninger, kunnskap om hvordan å håndtere en overdose, kunnskap om overdoseforebygging og informasjon om forskningsprosjektet.

- All naloksonutdeling skal registreres lokalt, på samme måte som andre medikamenter.

- All naloksonutdeling skal registreres på korrekt vis i prosjektets forskningsskjema

Samtykkeskjema kan lastes ned her

2. Bestilling av sprayer

- Bestilling av sprayer gjøres med en egen og unik rekvisisjon. Alle kommuner bør få bistand fra sin kommuneoverlege til å rekvirere sprayer. Kommuneoverlegens kontaktinfo formidles til prosjektet sentralt: post@nalokson.uio.no. Spraybehov er beregnet til 100 spray pr 100 000 innbygger pr år. Har din kommune 40 000 innbyggere er det teoretiske behovet 40 sprayer i året. Er behovet større kan en bestille i flere omganger.

3. Finansiering og forpliktelser

- Det er Helsedirektoratet som finansierer sprayene. Sprayene finansieres mot at deltakerkommunen forplikter seg til å monitorere, registrere og innhente forskningsdata til naloksonprosjektet.

Når naloksonkurset er gjennomført og forankringen er godt gjennomarbeidet kan naloksonen bestilles. Vi trenger leveringsadresse, kontaktperson på leveringsadresse, kontaktinfo på kommuneoverlege og en oppsummerende telefonsamtale med den overordnede ninjaen for å hjelpe i gang.

Ta kontakt med din nærmeste koordinator for hjelp, spørsmål og tips & triks:

Bergen og Vestlandet

Navn: Åse Merete Solheim
epost: ase.solheim@bergen.kommune.no

Oslo og Sørøstlandet

Navn: Øystein Bruun Ericson
Epost: nalokson@vel.oslo.kommune.no

Trondheim og Nord

Navn: Kjetil Karlsen
Epost: kjetil.karlsen@trondheim.kommune.no

Navn: Inge Løvstad
Epost: inge.lovstad@trondheim.kommune.no

 

Publisert 6. des. 2019 15:49 - Sist endret 9. okt. 2020 10:08