Registrering av sprayer

Vi er avhengige av å få inn dokumentasjon på naloksonsprayene som deles ut gjennom prosjektet.

Det er frivillig å delta på forskningen og registreringen kan skje anonymt. Likevel skal alle sprayer som deles ut gjennom prosjektet registreres her:

https://nettskjema.no/a/nalokson

Instruksjoner på hvordan man fyller ut nettskjemaet:

Innledende spørsmål

I denne delen av nettskjemaet finner du spørsmål som omhandler tid og sted, samt klientens ID.

Lag riktig ID til riktig person og situasjon

ID'n er et viktig element i databehandlingen fordi den lar oss kombinere anonymiteten til deltakeren, samtidig som den tillater prosjektmedarbeideren å kunne finne tilbake til deltakerens databidrag uten å avsløre identiteten til deltakeren. Dersom en deltaker har mottatt sprayer flere ganger i prosjektets løp kan en ty til den anonyme ID'n for å finne klientens studieforløp.

ID lages ved at en setter sammen de tre første bokstavene i etternavnet og de fire første sifrene i fødselsdatoen.

For eksempel: Jan Hansen, født 18/07/1982 ville hatt følgende ID: HAN1807

Registrer utdeling med anonym-ID

Dersom personen ikke ønsker å delta i forskningbiten av prosjektet skal sprayen likevel registreres i nettskjemaet.

Da brukes følgende ID: VIS2018 VIS står for "Vil Ikke Svare".

I tilfellene hvor deltakeren ikke ønsker å delta på forskningen kan du hoppe over de resterende spørsmålene i skjemaet, etter de innledende spørsmålene.

Tid og sted

Dersom ditt utdelingssted ikke finnes i rullgardinfanen skriver du det inn i "Annet"-rubrikken. Husk å bruke det samme navnet hver gang du deler ut.

Dato for oppstart og påfyll er datoen for når du deler ut sprayen.

Spørsmål om samtykke

Avslutningvis i spørreskjemaet kommer noen spørsmål som omhandler samtykke.

Deltakeren kan samtykke på to nivåer.

  • Fullt samtykke med både personnummer og spørreskjemadata
  • Kun tillate bruk av spørreskjemadata

Dersom deltakeren ønsker å delta fullt og helt fyller du inn vedkommendes personnummer (11-sifre) i personnummerrubrikken. Dersom deltakeren ikke ønsker å gi fra seg personnummer lar du personnummer-rubrikken stå urørt.

Ved å avhuke "Ja" på samtykke i nettskjemaet har en samtykket til studien. Da trengs ikke underskrift.

Hver enkelt deltager skal få en kopi av samtykkeskjemaet til studien. Du finner også samtykkeskjema i nettskjemaet.

Vær nøye med å informere om hva prosjektdeltakelse innebærer. Klienten kan når som helst trekke seg fra studien og be om å få opplysningene sine slettet.

Nettskjemaet er utformet for å veilede instruktøren gjennom opplærings-sesjonen. Det tar for seg tematikk som rusmønster, overdoseforebygging, naloksonerfaringer, etc.

Tusen takk for ditt bidrag!

Publisert 5. feb. 2020 10:10 - Sist endret 21. apr. 2022 10:00