Registrering av sprayer

Vi er avhengige av å få inn dokumentasjon på naloksonsprayene som deles ut gjennom prosjektet.

Det er frivillig å delta på forskningen og registreringen kan skje anonymt. Likevel skal alle sprayer som deles ut gjennom prosjektet registreres her:

https://nettskjema.no/a/nalokson

Instruksjoner på hvordan man fyller ut nettskjemaet:

Førstegangsopplæring eller påfyll?

Spørreskjemaet åpner med spørsmålet: "Har du fått naloksontrening før?".

I dette ligger det implisitt et spørsmål om hvorvidt vedkommende har hatt en spray før eller ikke. Dersom svaret er Ja vil spørreskjemaet stille en rekke spørsmål som omhandler erfaringer med naloksonbruk.

Innledende spørsmål

I denne delen av nettskjemaet finner du spørsmål som omhandler tid og sted, samt klientens ID.

Lag riktig ID til riktig person og situasjon

ID'n er et viktig element i databehandlingen fordi den lar oss kombinere anonymiteten til deltakeren, samtidig som den tillater prosjektmedarbeideren å kunne finne tilbake til deltakerens databidrag uten å avsløre identiteten til deltakeren. Dersom en deltaker har mottatt sprayer flere ganger i prosjektets løp kan en ty til den anonyme ID'n for å finne klientens studieforløp.

ID lages ved at en setter sammen de tre første bokstavene i etternavnet og de fire første sifrene i fødselsdatoen.

For eksempel: Jan Hansen, født 18/07/1982 ville hatt følgende ID: HAN1807

Registrer utdeling med anonym-ID

Dersom personen ikke ønsker å delta i forskningbiten av prosjektet skal sprayen likevel registreres i nettskjemaet.

Da brukes følgende ID: VIS2018 VIS står for "Vil Ikke Svare".

I tilfellene hvor deltakeren ikke ønsker å delta på forskningen kan du hoppe over de resterende spørsmålene i skjemaet, etter de innledende spørsmålene.

Naloksonbruk av en profesjonell hjelper

Dersom du eller noen av dine kollegaer skulle komme i en overdosesituasjon der dere bruker nalokson skal også dette dokumenteres i Nettskjemaet.

Dette gjelder for deg som er helsepersonell/sosialarbeider/politi/vekter etc.

Du bruker følgende ID: STA2018 STA står for "Staff" (personal).

Tid og sted

Dersom ditt utdelingssted ikke finnes i rullgardinfanen skriver du det inn i "Annet"-rubrikken. Husk å bruke det samme navnet hver gang du deler ut.

Dato for oppstart og påfyll er datoen for når du deler ut sprayen.

Spørsmål om samtykke

Avslutningvis i spørreskjemaet kommer noen spørsmål som omhandler samtykke.

Deltakeren kan samtykke på to nivåer.

  • Fullt samtykke med både personnummer og spørreskjemadata
  • Kun tillate bruk av spørreskjemadata

Dersom deltakeren ønsker å delta fullt og helt fyller du inn vedkommendes personnummer (11-sifre) i personnummerrubrikken. Dersom deltakeren ikke ønsker å gi fra seg personnummer lar du personnummer-rubrikken stå urørt.

Ved å avhuke "Ja" på samtykke i nettskjemaet har en samtykket til studien. Da trengs ikke underskrift.

Hver enkelt deltager skal få en kopi av samtykkeskjemaet til studien. Du finner også samtykkeskjema i nettskjemaet.

Vær nøye med å informere om hva prosjektdeltakelse innebærer. Klienten kan når som helst trekke seg fra studien og be om å få opplysningene sine slettet.

Nettskjemaet er utformet for å veilede instruktøren gjennom opplærings-sesjonen. Det tar for seg tematikk som rusmønster, overdoseforebygging, naloksonerfaringer, etc.

Tusen takk for ditt bidrag!

Publisert 5. feb. 2020 10:10 - Sist endret 11. mars 2020 13:39